Kallrökt sortiment  

505 Söderåskorv
500 g
lökkorv
540 Lökkorv
1,0 kg

543 Julmedwurst
300 g

544 Lökkorv
400 g