Certifiering.

Chark-Produkter AB är certifierade av Intertek,
Food Safety System Certification 22000:2015,

samt KIWA, Rådets förordning för
ekologisk produktion (EG) nr 834/2007

FSSC-22000
FSSC-22000