Affärsidé

Chark-Produkter AB skall marknadsföra och producera
blandade charkprodukter med högsta kvalitet.